КАТЕГОРИИ
МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА >>
Акушерство и гигекологияАнатомия и патоанатомияАнестезиологияБиологияБиохимия и патобиохимияВътрешни болестиГенетика и генетични болестиГастроентерологияГериатрична МедицинаДерматология и венерологияЕндокринологияЗдравен мениджмънтИмунологияИнфекциозни болестиКардиологияКлинична лабораторияЛатински езикМедицина на бедствените ситуацииМикробиологияМедицинска козметика и ароматерапияНеврологияНефрологияНеврохирургияОбща медицинаОбщопрактикуващи лекариОнкологияОртопедия и травматологияОфталмологияОбществено здравеПаразитологияПатологияПедиатрияПулмологияПсихология , психотерапияРентген - Образна диагностикаРевматологияСпешна медицина и интензивни грижиаСпортна медицинаСестрински грижиСоциална медицинаСъдебна медицинаСексуална медицинаТоксикологияТрудова МедицшнаУНГ - ОториноларингологияУрологияУчебници за мед. студентиФармакология, фармакотерапияФизиология, патофизиологияФизиотерапия, рехабилитация, ерготерапияХематологияХепатологияХистология, ембрио-цитологияХирургияХигиена и мед. екологияХимия
ENGLISH MEDICAL BOOKS>>ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА >>DENTAL MEDICINE>>ПСИХОЛОГИЯ >>АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА >>СЕМЕЙСТВО И СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯПЕДАГОГИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА >>ХРАНЕНЕ , ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНСКА КУЛТУРА>>>КНИГИ ЗА ЖЕНАТА>>КНИГИ ЗА ДЕЦАТА >>НАУКА И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНА ЛИТЕРАТУРА>>СПЕЦИАЛИЗИРАНА И ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА>>РЕЛИГИЯ И ОКУЛТИЗЪМ>>ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА>>БИЗНЕС И ИКОНОМИКА ИЗКУСТВО>>ФИЛОСОФИЯCOVIDОЧАКВАЙТЕ

Учебник по физикална и рехабилитационна медицина - част 1

Учебник по физикална и рехабилитационна медицина - част 1

 
АвторИскра Такева
Каталожен №1727
ISBN978-954-07-5501-4
Година2022
РазмерА4
КорицаМека
Страници412
НаличностВ наличност
Цена
80,00 лв.

Описание

Физикалната и рехабилитационна медицина (ФРМ) е основна клинична специалност, базирана на доказателства, отдадена на разширяването, оценката, прегледа и приложението им в практиката.

В световен мащаб физиотерапевтичната общност винаги е била разделяна по име – физиотерапия, физикална терапия и други, дори дефиницията за специалността в много случаи е различна. В днешно време с развитието на медицинските грижи и появата на нови хирургични техники и медикаменти, значително се увеличи продължителността на живот.

Медицинската рехабилитация е подходящ съвременен метод не само след редица тежки заболявания и увреждания, но и за подобряване качеството на живот за всеки човек, свързано с личностните фактори и факторите на околната среда.


Съдържание

Въведение

РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА

„ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“

 • Глава . Същност на физикалната и рехабилитационна медицина
 • История на специалността: откъде идва
 • Дефиниции и концепции на специалността ФРМ
 • Рехабилитация за хората с увреждания
 • Епидемиологичен аспект на увреждането
 • Увреждането през вековете
 • Моделът на СЗО за функционирането, увреждането и здравето
 • Увреждане, инвалидност и недъг
 • Подход на ФРМ към увреждането
 • Обхват на ФРМ
 • ФРМ – основна клинична специалност
 • Принципи на ФРМ
 • Мултипрофесионален рехабилитационен екип
 • Клинична област и компетентност на специалистите по ФРМ
 • Сътрудничество с други медицински дисциплини
 • Специалността ФРМ в здравната система и обществото
 • Образование и професионално развитие
 • ФРМ – базирана на доказателства
 • Глава . Процесът на рехабилитация
 • Подход за разрешаване на проблема
 • Диагноза
 • Функционална оценка
 • Методи за оценка на състоянието
 • Определяне на рехабилитационен потенциал
 • Определяне на показанията и противопоказанията
 • Поставяне на конкретни цели
 • Изграждане на рехабилитационен план
 • Средства, използвани във ФРМ
 • Рехабилитацията във всички области на медицината и при различна патология
 • Обобщение
 • Глава . Основи на терапевтичните модалности
 • Класификация на терапевтичните модалности
 • Електромагнитна енергия
 • Топлинна енергия
 • Електрическа енергия
 • Звукова енергия
 • Механична енергия
 • Реакция на тъканите при въздействие с различните видове енергия
 • Закономерности при въздействие на различните видове енергия
 • Механизми на енергиен трансфер
 • Физични закономерности при предаване на енергията
 • Дозозависимо лечение
 • Физиологични и терапевтични ефекти
 • Комбиниране и съчетаване, съвместимост и несъвместимост
 • на терапевтичните модалности
 • Обобщение
 • Книгопис

РАЗДЕЛ II. ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА ТЪКАНИТЕ

 • ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛКАТА
 • Глава . Процесът на възстановяване на тъканите
 • Въздействие на стреса върху тъканите
 • Теория на физическия стрес
 • Общ адаптационен синдром
 • Хипотеза за механотрансдукцията
 • Процесът на увреждане на тъканите
 • Възпаление
 • Процесът на възстановяване на тъканите
 • Фаза на възпалителен отговор
 • Фаза на фибробластно възстановяване – пролиферация
 • Фаза на съзряване и ремоделиране на раната
 • Хронично възпаление
 • Фактори, които повлияват зарастването на тъканите
 • Лечение в различните фази на възстановяването
 • Роля на прогресивната контролирана мобилизация във фазата на съзряване
 • Обобщение
 • Книгопис
 • Глава . Физиология, психология и лечение на болката
 • Какво е болката?
 • Праг на болката и толерантност към нея
 • Видове болка
 • Невроанатомия и неврофизиология на болката
 • Соматосензорна система
 • Медиатори на болката
 • Механизми на предаване на болката
 • Хиперестезия и хипералгезия
 • Неврофизиологични теории за контрол на болката
 • Възходящ механизъм на болкова модулация
 • Низходяща болкова модулация
 • Теория за невромодулацията на болката
 • Припокриване на механизмите за контрол на болката
 • Инструменти за оценка на болката
 • Подходи за управление на болката
 • Как клиницистът трябва да подходи към болката
 • Средства за лечение на болката
 • Обобщение
 • Книгопис

РАЗДЕЛ III. ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

 • Глава . Принципи на електричеството и електротерапията
 • Електричество
 • Компоненти на електрическия ток
 • Електрически токове, използвани във физиотерапевтичната практика
 • Генератори на терапевтични токове
 • Основни токови параметри
 • Видове електрически вериги
 • Методи на електротерапията
 • Преминаване на електрическите токове през биологичните тъкани
 • Апликационни техники и методи на приложение на електрическата стимулация
 • Електроди
 • Физиологични отговори на електростимулацията
 • Нива на въздействие на електрическите токове
 • Мускулни и нервни отговори на електрическия ток
 • Мембранен потенциал и потенциал на покой
 • Възбуждане на електровъзбудимите мембрани
 • Ролята на синапсите
 • Ролята на периферната и централната нервна система –
 • приспособяване и привикване
 • Ефекти от промените в токовите параметри и тяхното влияние върху
 • протоколите за лечение
 • Селективност на електростимулацията
 • Терапевтични приложения на електрическата стимулация
 • Видове електростимулация – игра на имена
 • Общи контраиндикации и предпазни мерки в електротерапията
 • Обобщение
 • Глава . Токове за електрическа стимулация, използвани в практиката
 • От теорията към практиката
 • Импулсен ток с високо напрежение (HVPC)
 • Характеристики на HVPC стимулаторите
 • Ефекти и клинични приложения
 • HVPC за стимулиране зарастването на рани
 • HVPC за управление на болката
 • HVPC за мускулна реедукация и повлияване на мускулния спазъм
 • HVPC за управление на отока
 • Специфични методики на HVPC
 • Микротокова електрическа терапия (MET)
 • Характеристики на микротоковата електрическа стимулация
 • Механизъм на действие
 • Ефекти на микротоковете
 • Обезболяващ ефект
 • Биостимулативен ефект върху оздравителния процес
 • Методики на приложение
 • Лечебни протоколи
 • Показания и противопоказания
 • Обобщение на HVPC и MES
 • Транскутанна електрическа нервна стимулация (TENS)
 • Същност на TENS
 • Апарати за TENS и параметри, използвани при работа
 • Видове TENS и механизъм на действие
 • Конвенционална или високочестотна TENS (въздействие на сетивно ниво)
 • Електроакупунктура или нискочестотна TENS
 • (моторно ниво на стимулация)
 • Интензивна краткотрайна TENS (вредно ниво)
 • Burst-TENS
 • Апликационни техники
 • Провеждане на лечението
 • Предимства на TENS като лечебна техника
 • Клинични показания
 • Научни доказателства при остра болка
 • Научни доказателства при хронична болка
 • Противопоказания и предупреждения
 • Обобщение
 • Диадинамотерапия
 • Видове диадинамичните токове и характеристиките им
 • Физиологично действие
 • Терапевтични ефекти
 • Апликационни техники
 • Показания и противопоказания
 • „- ток“ или ток на Träbert
 • Характеристики на тока
 • Обобщение на монофазните ДДТ и тока на Träbert
 • Терапия с интерферентен ток
 • Механизъм на интерференция
 • Методи на интерференция
 • Класическа (четириполюсна) интерференция
 • Двуполюсна интерференция
 • Стереодинамичен интерферентен ток
 • Критерии за избор на правилните параметри
 • Физиологично действие и терапевтични ефекти
 • Апликационни техники
 • Видове електроди
 • Показания, противопоказани и предпазни мерки
 • Синусоидално модулирани токове
 • Токови характеристики
 • Физиологично и терапевтично действие
 • Сравнение на монополярните СМТ с диадинамичните токове
 • Апликационни техники и методи
 • Показания и противопоказания
 • Токове на Коts
 • Токови характеристики
 • Механизъм на действие
 • Терапевтични ефекти и клинични приложения
 • Обобщение
 • Галванотерапия
 • Физични характеристики и физиологично действие на галваничния ток
 • Терапевтични ефекти
 • Апликационни техники и методики
 • Показания за галванотерапия, противопоказания и предпазни мерки
 • Йонофореза
 • Същност на йонофорезата
 • Основни принципи на йонофорезата
 • Фактори, влияещи върху йонофоретичния транспорт
 • Движение на йоните в тъканите
 • Преодоляване на кожната бариера
 • Проникване на йоните в тъканите
 • Генератори за йонофореза
 • Използвани медикаменти
 • Предимства и недостатъци на метода
 • Алгоритъм за провеждане на процедурата
 • Реакции при лечението и противопоказания
 • Обобщение
 • Нервно-мускулна електрическа стимулация (NMES)
 • Кинезиологични аспекти
 • Механизъм на действие
 • Параметри на NMES
 • Апликационни техники
 • Терапевтични ефекти
 • Клинични приложения
 • Провеждане на процедурата
 • Противопоказания и предпазни мерки
 • Мускулна стимулация със средночестотни променливи токове
 • TENS за мускулна стимулация
 • Електростимулация с неофарадични (тетанизиращи) токове
 • Функционална електростимулация (FES)
 • Тонолитичен ефект на електрическата стимулация
 • Обобщение
 • Глава . Електродиагностика и електростимулация на денервирани мускули
 • Електродиагностика
 • Класическа електродиагностика
 • Методика на изследването
 • Електрофизиологични закономерности
 • Електрофизиологични закономерности при средночестотните токове
 • Тест за реакция на дегенерация
 • Хронаксиметрия
 • Построяване на интензитет-време криви
 • Оценка на интензитет-време кривите
 • Акомодационен коефициент и акомодационни криви
 • Електрофизиологични синдроми при увреда на нервно-мускулния апарат
 • Количествени промени във възбудимостта
 • Качествени промени във възбудимостта
 • Етапи на дегенеративния процес
 • Кожна електросетивност
 • Тестове за нервна проводимост
 • Клинична електромиография
 • Електростимулация на денервирани мускули
 • Разлика между хипотрофичен и денервиран мускул
 • Токови параметри
 • Реинервация на нерва
 • Обобщение
 • Книгопис

РАЗДЕЛ IV. ТЕРАПИЯ С ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ЕНЕРГИЯ

 • Глава . Токове с висока честота и високо напрежение
 • Токове на d’Arsonval
 • Физиологични реакции и терапевтични ефекти
 • Апаратура, методики и алгоритъм
 • Показания и противопоказания
 • Диатермия
 • Класификация на диатермиите
 • Механизми на образуване на ендогенна топлина в тъканите
 • Физиологично действие на диатермията
 • Термични ефекти
 • Нетермични ефекти
 • TECAR терапия
 • Апаратура, режим на работа, методики и дозировка
 • Физиологични ефекти и терапевтично действие
 • Показания и терапевтични протоколи
 • Късовълнова диатермия
 • Биофизични ефекти на късовълновата диатермия
 • Методи на късовълновата диатермия
 • Диатермия с кондензаторно поле
 • Индукционен метод
 • Импулсна късовълнова диатермия
 • Дозировки при лечение с късовълновата диатермия (непрекъсната и импулсна)
 • Физиологични ефекти на късовълновата диатермия
 • Микровълнова диатермия
 • Биофизични ефекти на микровълновата диатермия
 • Устройство на апарата за микровълнова терапия
 • Дозировка
 • Показания и противопоказания за приложение на диатермиите
 • Обобщение
 • Книгопис
 • Глава . Импулсното магнитно поле в терапията
 • Възникване и същност на магнитотерапията
 • Физични характеристики
 • Терапевтичен прозорец
 • Методики на лечение
 • Физиологично и терапевтично действие
 • Налични доказателства
 • Високоинтензивна магнитна терапия
 • Обобщение
 • Книгопис
 • Глава . Светлинотерапия
 • Свойства на светлината
 • Източници на светлина
 • Терапия с инфрачервена и видима светлина
 • Физиологични ефекти на инфрачервените и видимите лъчи
 • Източници на инфрачервени и видими лъчи
 • Терапевтично приложение и противопоказания
 • Ултравиолетова терапия
 • Фотохимично и биохимично действие на УВ лъчение
 • Терапевтични ефекти на ултравиолетовото облъчване
 • Изкуствени източници на УВЛ лъчение
 • Аргон-живачно-кварцова лампа
 • Правила за работа
 • Изследване биологичната чувствителност на кожата
 • Индивидуална и регионална чувствителност
 • Фотосенсибилизация
 • Синергизъм и антагонизъм в действието между лъчите
 • Дозиране на ултравиолетовото облъчване
 • Минимална еритемна доза
 • Алгоритъм за определяне на биодозата
 • Видове дозировки
 • Методики за облъчване с УВЛ лъчение
 • Клинични приложения
 • Противопоказания
 • Обобщение
 • Глава . Лазертерапия
 • Основни характеристики на лазерното лъчение
 • Компоненти на лазерния генератор
 • Механизъм на генериране на лазерния лъч
 • Класификация на видовете лазери
 • Параметри на лазертерапията
 • Дълбочина на проникване на лазерното лъчение
 • Дълбочина на проникване според дължината на вълната
 • Дълбочина на проникване в зависимост от мощността
 • Режим на работа и дълбочина на проникване на лазерния лъч
 • Дозиране на лазерната терапия
 • Терапевтичен прозорец
 • Методики на лазерната терапия
 • Ефекти на лазерната терапия върху тъканите
 • Механизъм на взаимодействие на лазерната светлина с клетките
 • Физиологични ефекти на лазера на тъканно ниво
 • Терапевтични ефекти
 • Показания, противопоказания и предпазни мерки
 • Правила за работа
 • Последователност при използване на лазерната терапия
 • с други терапевтични модалности
 • Високоенергийните лазери във физиотерапевтичната практика
 • Параметри на лазерния лъч и предимства пред LLIT
 • Фотохимични и фотобиологични ефекти
 • Светодиоди, суперлъчисти диоди и клъстерни апликатори
 • Обобщение
 • Книгопис

РАЗДЕЛ V. ТЕРАПИЯ СЪС ЗВУКОВА ЕНЕРГИЯ

 • Глава . Терапевтичен ултразвук
 • Устройства за генериране на ултразвукова енергия
 • Физични характеристики на акустичната енергия
 • Разпространение на ултразвуковата енергия в тъкани
 • Отражение на ултразвуковата вълна
 • Проникване и поглъщане на УЗ в зависимост от вида на тъканите
 • Характеристики на кристала
 • Ефективна зона на излъчване
 • Коефициент на неравномерност на лъча
 • Терапевтични параметри
 • Биофизиологични ефекти на ултразвука
 • Термични ефекти
 • Нетермични ефекти
 • Терапевтични ефекти на ултразвука
 • Фонофореза
 • Механизъм на пренос на лекарствените вещества в тъканите
 • Фактори, определящи проникването на лекарствените вещества
 • Апликационни техники и методики на ултразвуковата терапия
 • Показания и противопоказани
 • Протокол за приложение на ултразвуковата терапия
 • Комбиниране на ултразвука с други модалности
 • Обобщение
 • Книгопис
 • Глава . Естракорпорална ударно-вълнова терапия
 • История на екстракорпоралната ударно-вълнова терапия
 • Физични характеристики на екстракорпоралните ударни вълни
 • Генератори на ударни вълни
 • Видове ударни вълни
 • Параметри на екстракорпорална ударно-вълнова терапия
 • Механизъм на действие
 • Терапевтични ефекти на ударно-вълновата терапия
 • Клинични приложения
 • Практика, базирана на доказателства
 • Показания, противопоказания и предупреждения
 • Методика на приложение
 • Обобщение
 • Книгопис

РАЗДЕЛ VI. ТЕРМОТЕРАПИЯ

 • Глава . Топлотерапия и криотерапия
 • Терминология
 • Трансфер на топлината
 • Терморецептори
 • Топлотерапия
 • Механизми на действие на топлината
 • Физиологични ефекти
 • Видове топлоносители и терапевтични техники
 • Влажни топли пакети
 • Парафин
 • Флуидотерапия
 • Контраиндикации и предупреждения при топлинните апликации
 • Криотерапия
 • Механизъм на действие на криотерапията
 • Физиологични ефекти
 • Клинични приложения на криотерапията
 • Предпазни мерки и противопоказания
 • Измръзване
 • Индуцирана от студ невропатия
 • Апликационни техники
 • Ледени апликации
 • Масаж с ледени блокчета
 • Охлаждащ спрей
 • Потапяне в студена вода
 • Контрастна баня
 • Студена вихрова вана
 • Апарат за криотерапия
 • Комбинирани методики
 • Сравнение между топлинните и студовите апликации

Обобщение

КнигописДруги книги от Физиотерапия, рехабилитация, ерготерапия

Книгопоща Медбук, биология, Медицинска литература


гр. София
ул. Цар Асен 100 (между Тунджа и Доспат)


тел. +359 887 777 610
e-mail: medbookpost@abv.bg

  НАЧАЛО За нас Доставки Общи условия Нови книги Контакти Категории
Вход / Регистрация