КАТЕГОРИИ
COVIDМЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА >>
Учебници за мед. студентиАкушерство и гигекологияАнатомия и патоанатомияАнестезиологияБиологияБиохимия и патобиохимияВътрешни болестиГастроентерологияГенетика и генетични болестиГериатрична МедицинаДерматология и венерологияЕндокринологияЗдравен мениджмънтИмунологияИнфекциозни болестиКардиологияКлинична лабораторияМикробиологияЛатински езикМедицина на бедствените ситуацииНеврологияНеврохирургияНефрологияОбща медицинаОбщопрактикуващи лекариОбществено здравеОнкологияОртопедия и травматологияОфталмологияПаразитологияПатологияПедиатрияПсихология , психотерапияПулмологияРевматологияРентген - Образна диагностикаСестрински грижиСексуална медицинаСпортна медицинаСпешна медицина и интензивни грижиаСоциална медицинаСъдебна медицинаТоксикологияТрудова МедицшнаУНГ - ОториноларингологияУрологияФармакология, фармакотерапияФизиология, патофизиологияФизиотерапия, рехабилитацияХематологияХепатологияХигиена и мед. екологияХирургияХистология, ембрио-цитология
ENGLISH MEDICAL BOOKS>>ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА >>DENTAL MEDICINE>>ПСИХОЛОГИЯ >>ПЕДАГОГИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА >>АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА >>ХРАНЕНЕ , ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНСКА КУЛТУРА>>>

Медицинска Микробиология - Трето издание

Медицинска Микробиология - Трето издание

 
АвторИ. Хайдушка, М.Атанасова, В.Кирина, З.Кълвачев
ИздателствоLaxBook
Каталожен №1071
ISBN978-954-9806-82-3
Година1016
Размер14 х 21 см.
КорицаМека
Страници358
НаличностВ наличност
Цена
15,00 лв.

Съдържание

Раздел ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ
1.Предмет, задачи, историческо развитие и постижения на микробиологията (И. Хайдушка)
1.1. Основни етапи в развитието на микробиологията
1.2. Развитие на микробиологията в България
2. Въведение в общата микробиология (И. Хайдушка)
2.1. Таксономия на микроорганизмите
2.2. Числена таксономия
3. Морфология и структура на микроорганизмите (И. Хайдушка)
3.1. Форма и взаимно разположение на бактериалните клетки
3.2. Клетъчна стена
3.3. Външна мембрана на Грам-отрицателните бактерии
3.4. Капсула
3.5. Ресни
3.6. Пили
3.7. Спори
4. Физиология на микроорганизмите (В. Кирина, М. Атанасова)
4.1. Химичен състав (В. Кирина)
4.2. Метаболизъм на бактериите (В. Кирина)
4.2.1. Катаболитни процеси (В. Кирина)
4.2.2. Анаболитни процеси (М. Атанасова)
4.3. Хранене на бактериите (М. Атанасова)
4.4. Бактериални ензими (М. Атанасова)
5. Растеж и размножаване при бактериите (М. Атанасова)
6. Действие на физичните и химични фактори върху микроорганизмите (И. Хайдушка)
6.1. Действие на физичните фактори
6.2. Действие на химичните фактори
7. Микробна генетика (И. Хайдушка)
7.1. Бактериална хромозома
7.2. Извънхромозомна ДНК – плазмиди
7.3. Транспонируеми елементи
7.4. Генотип и фенотип при вируси, фаги и бактерии
7.5. Наследственост и изменчивост на микроорганизмите
7.6. Видове генетични мутации и мутанти
8. Антибиотици (И. Хайдушка)
8.1. Механизъм на резистентност
8.2.Инхибитори на синтезата на клетъчната стена. β-лактамни антибиотици
8.3. Инхибитори на протеиновата синтеза
8.4. Инхибитори на синтезата на нуклеиновите киселини
8.5. Нови антибиотици
Раздел ИНФЕКЦИЯ И ИМУНИТЕТ
1. Инфекция (И. Хайдушка)
1.1. Взаимоотношение между микроорганизмите и макроорганизма
1.2 . Инфекция. Инфекциозен процес. Инфекциозна болест. Необходими условия за развитието на инфекциозен процес
1.3 . Свойства на инфекциозните причинители. Патогенност. Вирулентност
1.4 . Фактори на макроорганизма, имащи значение за развитието на инфекция
1.5 . Роля на външната среда и социалните условия за развитието на инфекция
1.6. Развитие на инфекциозен процес. Входна врата. Разпространение и локализация на причинителите
1.7. Пътища на разпространение на инфекциозните причинители в макроорганизма
1.8 . Източници и разпространение на инфекциозните причинители
1.9. Пътища за предаване на инфекциозните причинители
1.10. Форми на инфекция
2. Имунитет (И. Хайдушка)3
2.1. Естествена резистентност
2.1.1. Механични бариери
2.1.2. Хуморални фактори на естествената резистентност
2.1.3. Клетъчни фактори на естествената резистентност. Фагоцитоза
2.1.4. Естествени клетки убийци (NK клетки)
2.1.5. Острофазови протеини
2.1.6. Възпаление
2.2. Строеж и функция на имунната система
2.3. Антигени. Видове и свойства. Антигенност и имуногенност. Суперантигени
2.4. Антитела. Структура и функция
2.4.1. Структура на имуноглобулините
2.4.2. Имуноглобулинови класове
2.5. Динамика на имунния отговор. Първичен и вторичен имунен отговор
2.6. Генетичен контрол на имунната система. HLA система
2.7. Клетъчно – медииран имунитет
2.8. Представяне и разпознаване на антигена. Клетъчна кооперация
2.9. Интерлевкин
3. Антиген-антитяло реакции (В. Кирина)
3.1. Реакция аглутинация
3.2. Реакция преципитация
3.3. Реакция неутрализация. Токсин – антитоксин
3.4. Комплементзависими реакции
3.5. Маркирани имунни реакции
4. Имунопатология (И. Хайдушка)
4.1. Алергия
4.1.1. I-ви тип. Анафилаксия
4.1.2. II-ри тип. Цитотоксична свръхчувствителност
4.1.3. III-ти тип. Алергични реакции, дължащи се на комплекс антиген-антитяло
4.1.4. IV-ти тип. Свръхчувствителност от забавен тип
4.2. Имунодефицитни състояния (В. Кирина)
4.3. Автоимунни реакции и заболявания (В. Кирина)
Раздел СПЕЦИАЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ
1. Род Staphylococcus (И. Хайдушка)
2. Род Streptococcus (И. Хайдушка)
2.1. Стрептококи от група А
2.2. Стрептококи от група B
3. Род Enterococcus (И. Хайдушка)
4. Пневмококи. Streptococcus pneumoniae (И. Хайдушка)
5. Род Neisseria (И. Хайдушка)
5.1. Neisseria meningitidis
5.2. Neisseria gonorrhoeae
6. Грам-отрицателни пръчки (И. Хайдушка)
6.1. Семейство Enterobacteriaceae
6.1.1. Род Escherichia
6.1.2. Род Klebsiella
6.1.3. Род Enterobactеr
6.1.4. Род Serratia
6.1.5. Tribus Protеае
6.1.6. Род Shigella
6.1.7. Род Salmonella
6.1.8. Род Pasteurella (Yersinia)
6.1.8.1. Yersinia pestis
6.1.8.2. Yersinia enterocolitica
6.2. Род Pseudomonas
6.3. Род Burkholderia
6.4. Haemophilus influenzae
6.5. Род Bordetella
6.5.1. Bordetella pertussis
6.5.2. Bordetella parapertussis
6.6. Pод Brucella
6.7. Сем. Legionellaceae.
6.8. Род Francisella
6.9. Vibrio cholerae
7. Грам-положителни пръчки (И. Хайдушка)
7.1. Род Corynebacterium
7.1.1. Corynebacterium diphtheriae
7.2. Род Mycobacterium
7.2.1. Mycobacterium tuberculosis
7.2.2. Атипични Mycobacteriа
7.2.3. Mycobacterium leprae
8. Анаеробни неспорообразуващи бактерии (И. Хайдушка)
8.1. Анаеробни Грам-положителни бактерии
8.1.1. Род Peptostreptococcus
8.1.2. Род Propionibacterium
8.1.3. Род Mobiluncus
8.1.4.Род Lactobacillus
8.1.5. Poд Bifidobacterium, Eubacterium и Rothia
8.2. Анаеробни Грам-отрицателни бактерии
8.2.1. Род Bacteroides
8.2.2. Fusobacterium и Leptotrichia
9. Род Listeria. Listeria monocytogenes (И. Хайдушка)
10. Анаеробни спороносни бактерии (бацили). Bacillus anthracis (И. Хайдушка)
11. Аеробни спорообразуващи мироорганизми (И. Хайдушка)
11.1. Род Clostridium
11.1.1. Clostridium tetani
11.1.2. Clostridium botulinum
11.1.3. Причинители на газовата гангрена
11.1.3.1. Clostridium perfringens
11.1.3.2. Clostridium novyi
11.1.4. Псевдомембранозен колит, причинен от Clostridium difficile
12. Сем. Spirochaetaceae
12.1. Род Treponema. Treponema pallidum
12.2. Род Borrelia
12.2.1. Borrelia recurrentis
12.2.2. Borrelia burgdorferi
12.3. Род Leptospira
13. Род Campylobacter (И. Хайдушка)
14. Род Helicobacter (И. Хайдушка)
15. Гъби (В. Кирина)
15.1. Обща характеристика
15.2. Дерматомикози
15.3. Род Candida
15.4. Род Aspergillus
15.5. Род Cryptococcus
15.6. Мукормикози (Фикомикози)
15.7. Хистоплазмоза
15.8. Бластомикоза
15.9. Кокцидиоидомикоза
15.10. Паракокцидиоидомикоза
15.11. Пневмоцистоза
15.12. Род Actinomyces
15.13. Род Nocardia
16. Сем. Chlamydiaceae (И. Хайдушка)
17. Mycoplasma. Ureaplasma (И. Хайдушка)
18. Рикетсии и рикетсиози (З. Кълвачев)
18.1. Епидемичен петнист тиф
18.2. Ендемичен петнист тиф
18.3. Петниста треска на Скалистите планини
18.4. Марсилска (средиземноморска) треска
18.5. Coxiella burnetii и Ку-треска
19. Нормална микрофлора на човешкото тяло (И. Хайдушка)
Раздел ВИРУСОЛОГИЯ
1. Обща характеристика на вирусите (М. Атанасова)
2. Таксономия и класификация на вирусите (З. Кълвачев)
3. Пикорнавируси (Семейство Picornaviridae) (М. Атанасова, З. Кълвачев)
3.1. Ентеровируси (Род Enterovirus)
3.1.1. Вируси на полиомиелита (Human polioviruses)
3.1.2. Коксаки- и ЕСНО-вируси (Coxsackieviruses, Echoviruses)
3.1.3. Други ентеровируси
3.2. Риновируси (Род Rhinovirus)
4. Калицивируси (Семейство Caliciviridae) (З. Кълвачев)
5. Семейство Reoviridae (З. Кълвачев, М. Атанасова)
5.1. Ортореовируси (Род Orthoreovirus, Reovirus)
5.2. Ротавируси (Род Rotavirus)
6. Тогавируси (Семейство Тоgaviridae) (З. Кълвачев)
6.1. Рубеолен вирус (Rubella virus)
7. Флавивируси (Семейство Flaviviridae) (З. Кълвачев)
8. Бунявируси (Семейство Bunyaviridae)(З. Кълвачев)
9. Филовируси (Семeйство Filoviridae)(З. Кълвачев)
10. Аренавируси (Семейство Arenaviridae)(З. Кълвачев)
11. Коронавируси (Семейство Coronaviridae)(З. Кълвачев)
12. Ортомиксовируси (Семейство Orthomyxoviridae) (М. Атанасова)
12.1. Грипни вируси (Influenza virus A, B, C)
13. Парамиксовируси (Семейство Paramyxoviridae) (М. Атанасова)
13.1. Парагрипни вируси (Parainfluenza viruses)
13.2. Вирус на епидемичния паротит (Virus parotitidis, Mumps virus)
13.3. Вирус на дребната шарка (Morbillivirus, Measles virus)
13.4. Респираторно-синцитиален вирус (Respiratory syncytialvirus, RSV)
14. Рабдовируси (Семейство Rhabdoviridae) (М. Атанасова, З. Кълвачев)
14.1. Вирус на беса (Rabies virus)
15. Аденовируси (Семейство Adenoviridae) (З. Кълвачев, М. Атанасова.)
16. Херпесни вируси (Семейство Herpesviridae) (М. Атанасова,З. Кълвачев)
16.1. Вирус на обикновения херпес у човека (Herpes simplex virus 1, 2)
16.2. Вирус на варицелата и херпес зостер (Varicella-zoster virus, VZV).
16.3. Вирус на инфекциозната мононуклеоза (Epstein-Barr virus, EBV)
16.4. Вирус на цитомегалията (Cytomegalovirus, CMV)
16.5. Други херпесни вируси (Human herpes virus 6,7,8)
17. Човешки полиомни вируси (Семейство Polyomaviridae) (З. Кълвачев)
18. Човешки папиломни вируси (Семейство Papillomaviridae) (З. Кълвачев)
19. Парвовируси (Семейство Parvoviridae) (З. Кълвачев, М. Атанасова
20. Поксвируси (Семейство Poxviridae) (М. Атанасова,З. Кълвачев)
21. Ретровируси (Семейство Retroviridae) (М. Атанасова)
21.1. Вируси на СПИН (HIV-1 и HIV-2)
22. Хепатитни вируси (М. Атанасова )
22.1. Хепатитен А вирус (Hepatitis A virus, HAV)
22.2. Хепатитен В вирус (Hepatitis B virus, HBV)
22.3. Хепатитен Д вирус (Hepatitis D virus, HDV)
22.4. Хепатитен С вирус (Hepatitis C virus, HCV)
22.5. Хепатитен Е вирус (Hepatitis E virus, HEV)
23. Бактериофаги (М. Атанасова)
24. Вироиди, вирусоиди, приони (З. Кълвачев)Други книги от Клинична лаборатория

Книгопоща Медбук, биология, Медицинска литература


гр. София
ул. Цар Асен 100 (между Тунджа и Доспат)


тел. +359 887 777 610
e-mail: medbookpost@abv.bg

  НАЧАЛО За нас Доставки Общи условия Нови книги Контакти Категории
Вход / Регистрация